Vägen över Atlanten – en resa med musik

Genom århundradena är det många människor som korsar Atlanten .
Sjöfarande, erövrare, förslavade krigsfångar, emigranter och andra resande.
Från öster, väster, söder och norr har man farit och musiken har följt med
Den har följt handelsvägar mellan kommersiella och kulturella mötesplatser.
Musiken färdas mellan samhällets högsta toppar och dess lägsta avgrunder.
Avståndet är kortare än man kan tro.

Sånger från de gamla segelfartygens tid, från bomullsfälten i Alabama.
Sånger om  kärlek och längtan i Gambia/Senegal. En svensk emigrantvisa,
American Folk songs, Brasiliansk dragspelsmusik, Polka och Vals,
Brevet till Ellen från Karibien till Hven.
Sång, dragspel, gitarr och en ngoni från Mali

Av och med Gotte Roland Gottlow