Gotte från Sjöhusen

Från mina färder och irrfärder i tid och rum
hämtar jag min musik och mina sånger.
Visor med dragspel, ibland jazz och blues vid pianot.
Västafrikansk musik med ngoni eller gitarr.
Gammal amerikana. Slängpolskor och skånevisor,
Gottes Mix.

foto Beng Wihlborg
Foto: Bengt Wihlborg