Grandpa’s Lullabies

Grandpa’s Lullabies / Morfars Ballader

Visor och ballader, världsmusik från många länder.
Från många verksamma år och långa resor med musik.
Personliga favoritlåtar och sånger om kärlek och längtan.
Förtröstan, men också vägran och uppror.
Om dessa sånger finns mycket att berätta. Det gör jag också.
Till sångerna spelar jag dragspel, gitarr och ngoni från Västafrika.
Genuint, nära och innerligt.

Gotte med ngoni

Gotte med ngoni