Muistojen Musiikki – Minnenas Musik

M M nyare

Hörru Juntannen
S
ångerna sjungs på finska.
Berättelserna på finska eller svenska.

Bokas via Raimo Juntunen
Teater LILA, SOMA AB
Mandelgrensvägen 71
263 91 Höganäs
Telefon: 0707 366003, 042 366000
Mail: Raimo Juntunen <info@soma.se>